Pon. Śr. Czw. 7:30 - 15:30 | Wt. 7:30 - 17:00 | Pt. 7:30 - 14:00
CAŁODOBOWY TELEFON ALARMOWY: 52 33 249 49

Taryfy

Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu informuje, że od dnia 19 czerwca 2024 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Taryfa została zatwierdzona Decyzją nr G.RZT.70.1.31.2024.MW.7 z dnia 21 maja 2024 roku przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.

Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 11 czerwca 2024 roku:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-g-rzt-70-1-31-2024-mw-7-z-dnia-21-maja-2024-roku.html

Taryfa zatwierdzona została na okres 3 lat.


Zgodnie z Uchwałą nr XVII/187/20 Rady Gminy Dragacz z dnia 24 listopada 2020 roku, ustala się dopłatę z budżetu gminy, na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, do 1 m3 odprowadzanych ścieków, w wysokości 0,50 zł.

W związku z wysokością dopłaty cena dla Odbiorców usług od 1 stycznia 2021 roku wynosi: 6,15 zł.

Podane kwoty nie zawierają podatku VAT.


INFORMACJA O TARYFACH

Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu informuje, że od 11 czerwca 2018 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Taryfa została zatwierdzona Decyzją nr GD.RET.070/22/D/2018.KP z dnia 22 maja 2018 roku przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.
Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328 t.j. z późn. zm.) taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).
Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 04 czerwca 2018 roku: Decyzja nr GD.RET.070/22/D/2018.KP (bip.gov.pl).
W związku z powyższym nowa taryfa obowiązuje od 11 czerwca 2018 roku.
Taryfa zatwierdzona została na okres 3 lat.


INFORMACJA O CENACH

Zgodnie z §2 Uchwały Rady Gminy Dragacz z dnia 16 listopada 2017 roku, ustala się dopłatę z budżetu gminy do 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości 1,33 zł. W związku z powyższym, do 31 grudnia 2018 roku cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków wynosi 5,32 zł.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

Skip to content